Om oss Aktiviteter Produkter Lokal Information Kontakta oss Home
Traktionsbatterier
och laddare 
Produkter
Styrning av batteriparken  


En av utmaningarna för många företag idag är att ordna en effektiv styrning av truckbatteriernas användning. Flerskiftsdrift i produktionen, längre öppethållandetider för handeln och krav på snabbare logistik ingår i det dagliga arbetslivet.

Att hålla materialhanteringsutrustningen igång, ofta dygnet runt, för att hålla verksamheten rullande, gör batteribyten nödvändiga. Att alltid välja bästa batteri är grundläggande för att hålla truckparken på topp och uppnå maximal produktivitet. EnerSys har en lösning som gör styrningen av batterierna enkel och ekonomisk.

Kommunikation mellan EnerSys HF-laddare och PC:n sker automatiskt och fordrar ingen inmatning av data från operatörerna. Valet av batteri är enkelt för truckförarna: De behöver bara titta på skärmen.

Ladda ned presentationsbroschyr