Om oss Aktiviteter Produkter Lokal Information Kontakta oss Home
Traktionsbatterier
och laddare 
Miljö
EnerSys Europes enheter är lagda att styra varje direkt eller indirekt aktivitet, produkt eller tjänst, som kan styras och som ligger inom ramen för möjlig påverkan, som kan ha inverkan på den yttre och inre miljön eller säkerheten i arbetet.

Vi  uppmuntrar till effektivare energianvändning, och i vissa fall kan vi återvinna energi. Vi strävar efter att minimera vattenförbrukningen, minska och styra spill, minska utsläpp och öka återanvändning.

Varje process/aktivitet som skulle kunna påverka miljön lokalt eller globalt i något avseende identifieras. Ett program för ständig förbättring, utveckling och investering säkerställer att miljön och våra medarbetare skyddas.Våra utsläpp kontrolleras noga i varje land och hålls under gränsvärdena enligt gällande krav. Vi kan garantera att alla EnerSys anläggningar är så miljöanpassade som det är möjligt att göra dem.

Vi tillverkar blybatterier, som redan återvinns till nästan hundra procent. Alla komponenter i våra industribatterier: Metaller, syra, plast och blyföreningar kan återvinnas (ca95%).

Våra arbetare skyddas genom kontinuerlig medicinsk övervakning och med väl avpassad skyddsklädsel och utrustning.

Ladda ned EnerSys Europagrupps Kvalitets- och miljöpolicy