O nás Aktivity Výrobky Mistní ínformace Kontaktujte nás Domů/na úvadní stránku
Hnací energie 
Životní prostředí 
Společnost  EnerSys se zavázala  k průběžné kontrole všech svých přímých i nepřímých aktivit, výrobků a služeb, které  mohou mít vliv na životní prostředí nebo bezpečnost  pracovních sil.

Prosazujeme efektivnější využívání energie. Zaměřujeme se na minimalizaci spotřeby vody, omezení a regulaci odpadu, snížení emisí a rozšíření recyklace.

Zaznamenáváme každý proces či aktivitu, které mohou vést ke změně místního nebo globálního životního prostředí v jakémkoli rozsahu. Program neustálého zlepšování, rozvoje a investic zaručuje ochranu životního prostředí  a bezpečnost našich zaměstnanců.Naše emise jsou v každé zemi přísně kontrolovány a udržovány pod limitními hodnotami stanovenými v platných normách. Proto můžeme garantovat, že všechny závody EnerSys jsou maximálně ekologické.

Vyrábíme olověné akumulátory z nichž je již většina účinně recyklovatelná. Všechny komponenty našich průmyslových baterií, tj. kovy, kyseliny, plasty a olovo, jsou recyklovatelné (cca 95 %).

Naši zaměstnanci jsou pod nepřetržitým lékařským dohledem a jsou vybaveni vhodnými ochrannými oděvy a pomůckami.

Stažení EnerSys Europe Group Prohlášení o kvalitě a životním prostředí